Vŕtanie studní - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Vŕtanie studní. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Vŕtanie studní

NázovO firmeSídloReferenciePonuky

Hydro Real Group s.r.o.
"Vŕtanie studní a montáž studničných šácht"Kajal
Kajal, 92592
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

Dušan Šiška
"Kopanie, vŕtanie, čistenie a prehlbovanie studní. Zemné a podzemné práce s kompresorom, čerpanie vody."Preseľany
Preseľany 436, 95612
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

ENGE tech, s.r.o.
"Spoločnosť ENGE tech s.r.o. je odborná firma špecializovaná na hydrogeologický a inžiniersko geologický prieskum, komplexné vrtné a čerpacie práce."Bernolákovo
Horný dvor 27, 90027
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Vincent Zadňančin - ZEMEVRT VZ"Vŕtanie studní, geologický prieskum"Rajec
Benkova 804, 01501
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Ján Slovák"Vŕtanie a prehlbovanie studní do 30 metrov, dodávka PVC rúr."Vlčkovce
Hlavná 349, 91923
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
GEOSPEKTRUM s.r.o."Hydrogeologický prieskum, inžiniersko-geologický prieskum, geofyzikálny prieskum."Bratislava
Mliekárenská 10, 82492
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Milan Tomka"Kopanie, čistenie a prehlbovanie studní"Výčapy Opatovce Okres Nitra
Výčapy Opatovce 582, 95144
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AQUA DRILLING s. r. o."Vrty, hĺbkové vrty, vŕtanie studní, čerpadlá, čerpacie technológie pre vrty."Bratislava
Mlynskí Nivy 70, 82105
vyžiadajte si ponuky
Anna Švarbalíková - STUDŇOSTAV"Vŕtanie a servis studní, zemné práce."Vranov nad Topľou
Dubník 1533/30, 09301
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Antonín Doseděl"Vŕtanie studní ponorným vŕtacím kladivom, čistenie vrtov, garancia na vodný prítok. Vrty vhodné i pre tepelné čerpadlá."Kojetín
Uhřičice 206, 75201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
GEOPOL PREŠOV, s.r.o."Sanačné práce v rámci likvidácie ropného znečistenia - kontaminovaných zemín, podzemných vôd, štrkových železničných lôžok a násypov, spevnených plôch."Prešov
Masarykova 11, 08001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Hydrodrilling s.r.o."Komplexný inžiniersko-geologický prieskum pre všetky druhy podzemných, priemyslových, hydrotechnických a ekologických stavieb. Posúdenie stability zosuvných území, návrh sanačných opatrení."Kuchyňa
Kuchyňa 636, 90052
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Anna Lauková LA - oben"Vŕtanie, kopanie, čistenie a prehlbovanie studní."Zbehy
Zbehy 596, 95142
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Štefan Hudec - GEOVRTY"Inžiniersko-geologický prieskum, vrtné práce a penetračné sondovanie, sanácie zosuvov a drobné stavby a hydrogeologické studne."Belá
U Čepelov 567, 01305
vyžiadajte si ponuky
RNDr. Ján Grech - Penetra"Hydrogeologický, inžiniersko-geologický prieskum životného prostredia. Geologický prieskum pre všetky pozemné stavby."Prešov
Lomnická 14, 08001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Stanislav Franc HYDRO-SF"Vŕtanie, hĺbenie a čistenie studní, obnova starých vrtov."Veľké Kostoľany
P. Jilemnického 721, 92207
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KOPAV"Kovovýroba-zamočnícke práce, vŕtanie studní i na tepelné čerpadla, autodoprava do 3,5t"Gbely
Potočná 57/56, 90845
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
GEO, spol s r.o."Inžiniersko-geologický prieskum pre zakladanie stavieb, hydrogeologický prieskum. Vykonávanie geologických vrtov a vŕtanie studní."Nitra
Tehelná 48, 94901
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AU REX TRADE, s.r.o."Realizovanie prác v oblasti ekológie, inžinierskej geológie, hydrogeológie, ložiskovej a špeciálnej geológie. Vyhľadávanie a prieskumy ložísk zlata."Banská Bystrica
Kukučínova 20, 97401
vyžiadajte si ponuky
VIJA PLUS, s. r. o."Predaj čerpacej techniky - čerpadiel a armatúr, tlakových a expanzných nádrží, tesnení."Most pri Bratislave
Ulica 29. Augusta 367, 90046
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
GEOVRT s.r.o."Zabezpečenie geologických a hydrogeologických prác, špeciálne zakladanie stavieb, sanácie zosuvov a nestabilných území, vŕtanie studní."Košice
Kuzmányho 43, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
GEO - REAL, spol. s r.o."Vŕtanie studní, vodohospodárske stavby - vodovod, kanalizácia, plyn."Košice
Detvianska 2, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Mário Jantošík"Vŕtanie studní, vrty na tepelné čerpadlá, geologické vrty. Dodávka čerpacej techniky (ponorné čerpadlá, darling). Vyhľadávanie zdrojov vody a pitnej vody pre hromadné a individuálne zásobovanie. Geologické práce."Nesluša
Nesluša 5, 02341
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Peter Hošek Hydrostroj"Vŕtanie a servis studní, zemné práce, vrty pre stavebné účely, geologický prieskum."Topoľčany
Jesenského 31, 95501
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Peter Dobrovoda"Kompletný servis na vybudovanie zdrojov podzemných vôd."Bratislava
Hraničná 17, 82105
vyžiadajte si ponuky