Zber a likvidácia odpadov - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Zber a likvidácia odpadov. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Zber a likvidácia odpadov

NázovO firmeSídloReferenciePonuky

ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.
"Predaj,servis nádrži phm,výdajných stojanov,technológie ČS"Košice
Hraničná 27, 04017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

Brantner Fatra s.r.o.
"Spoločnosť poskytujúca služby v odpadovom hospodárstve..."Martin
ul. Robotnícka 20, 03601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

Ing. Henrich Rácz HERAC
"Výkup a recyklácia plastového odpadu ( PP polypropylén, PE polyetylén, PS polystyrén, PVC, PA polyamid, PC polykarbonát)."Nitra
Cabajska cesta 10, 94901
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

H + EKO, spol. s r.o., Košice
"Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia plastov. Zneškodňovanie ropných odpadov, kontaminovaných ropnými látkami."Košice
Spišské námestie 3, 04012
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

AUREX, s.r.o. Prešov
"Výkup železného šrotu, farebných a drahých kovov, RTG filmov, papiera, použitých elektrických zariadení. Zber použitej elektroniky, bieliča a vývojky, PET fľaše, PE fólie a skla."Prešov
Radlinského 1, 08001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
ENVIROSAN spol. s r.o."Environmentálne poradenstvo a audit, príprava projektov, vodné a odpadové hospodárstvo."Banská Bystrica
Partizánska 97, 97467
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice"Zber, likvidačné práce a obchod s kovovým odpadom."Košice
Popradská 68, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Josef Prokop - PRODO"Likvidácia odpadu od firiem i fyzických osôb. Výkup drahých a farebných kovov."Praha
Růženínská 909/3, 14200
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EBA, s.r.o."Poskytovanie ekologických služieb. Dekontaminácie pôd, vôd a iných materiálov znečistených najmä ropnými uhľovodíkmi, zneškodňovanie a likvidácia odpadu."Bernolákovo
Senecká 10, 90027
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
METAL SERVIS Recycling s.r.o."Zber a zneškodňovanie odpadov a šrotu."Banská Bystrica
Robotnícka 10, 97401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Bytče"Údržba komunikácií, starostlivosť o zeleň, služby v oblasti mestského rozhlasu, zber komunálneho odpadu."Bytča
Hlinická cesta 403, 01401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o."Preprava odpadov, triedenie separovaného odpadu, prevádzkovanie skládky odpadu."Bratislava
Svätoplukova 31, 82104
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
PROAGRO POPRAD, s.r.o."Dodávky technológií pre poľnohospodársky, mliekárensky, mäsospracujúci priemysel, navrhovanie stavieb a ich častí pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel."Poprad-Veľká Areál PD Družba
Ul. Na letisko 107, 05804
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
STAVEBNÁ RECYKLAČNÁ a KONZULTAČNÁ a.s."Skladovanie a manipulácia s odpadom. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie nekovového starého materiálu."Košice
Krivá 21/995, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
N-ADOVA, spol. s r.o."Dovoz a vykládka kafilerickej suroviny, triedenie suroviny, likvidácia nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu."Nitra
Krškanská 1, 94901
vyžiadajte si ponuky
EKOSERVIS, s.r.o. Humenné"Výroba organických hnojív, kompostov, zemín a organicko-biologických substrátov, zber a zneškodňovanie odpadov."Humenné
Kukorelliho 34, 06601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o."Poľnohospodárska výroba krmivových plodín a plodín určených na spracovanie v potravinárskom priemysle."Želovce
Krtíšska 296, 99106
vyžiadajte si ponuky
Pavol Masnica - TRIEMKOV"Preprava odpadov. Výkup, zber, spracovanie kovového odpadu, šrotu, farebných kovov, medi, hliníka, mosadze a bronzu."Košice
Jarmočná IV.2953 - 5/A, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EKOTUR, s.r.o."Nakladanie s odpadom, poradenstvo v životnom prostredí. Zneškodňovanie a odvoz nebezpečných odpadov."Martin
Sucháčkova 3, 03601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Recyclo, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz odpadu."Hrnčiarovce nad Parnou
Lávková 17, 91935
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SUNEX EAST, s.r.o."Spracovanie a nakladanie s odpadmi. Spracovanie a zber nebezpečných odpadov."Košice
Podnikateľská 11, 4017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Petr Türk"Čistenie skladovacích nádrží, cisterien, čerpacích staníc, vagónov, dekontaminácia priemyselných priestorov."Borotín
Borotín 78, 67937
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Martin Graclík - REKOV"Kovoobrábanie, plnenie nádob motorových vozidiel skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi."Bratislava - Rača
Oráčska 29, 83105
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MH ELIT, s.r.o."Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí."Lučenec
M. Rázusa 30, 98401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Fe-MARKT, spol. s r.o."Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel, autovrakovisko, šrotovisko. Zber starých vozidiel, odťahová služba, ekologické spracovanie starých vozidiel, predaj náhradných dielov."Turňa nad Bodvou
Železničná 185, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky