Zber a likvidácia odpadov - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Zber a likvidácia odpadov. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Zber a likvidácia odpadov

NázovO firmeSídloReferenciePonuky

ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.
"Predaj,servis nádrži phm,výdajných stojanov,technológie ČS"Košice
Hraničná 27, 04017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

Brantner Fatra s.r.o.
"Spoločnosť poskytujúca služby v odpadovom hospodárstve..."Martin
ul. Robotnícka 20, 03601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

Ing. Henrich Rácz HERAC
"Výkup a recyklácia plastového odpadu ( PP polypropylén, PE polyetylén, PS polystyrén, PVC, PA polyamid, PC polykarbonát)."Nitra
Cabajska cesta 10, 94901
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

H + EKO, spol. s r.o., Košice
"Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia plastov. Zneškodňovanie ropných odpadov, kontaminovaných ropnými látkami."Košice
Spišské námestie 3, 04012
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

AUREX, s.r.o. Prešov
"Výkup železného šrotu, farebných a drahých kovov, RTG filmov, papiera, použitých elektrických zariadení. Zber použitej elektroniky, bieliča a vývojky, PET fľaše, PE fólie a skla."Prešov
Radlinského 1, 08001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MH ELIT, s.r.o."Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí."Lučenec
M. Rázusa 30, 98401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Fe-MARKT, spol. s r.o."Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel, autovrakovisko, šrotovisko. Zber starých vozidiel, odťahová služba, ekologické spracovanie starých vozidiel, predaj náhradných dielov."Turňa nad Bodvou
Železničná 185, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ"Autorizovaná firma na spracovanie starých áut - autovrakovisko a šrotovisko. Nákup, zber, predaj a úprava železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov."Novosad
Novosad 7, 07602
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AVANTGARDA spol. s r.o."Úprava a triedenie odpadov. Vykonávanie inžinierskych stavieb."Spišská Nová Ves
Predná Huta 15, 05201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Tenarry Slovakia s.r.o."Realizácia zberu a spracovania druhotných surovín."Bratislava
Ružová dolina 7, 82109
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Trenčianske Teplice"Čistenie kanalizácií, údržba a výsadba zelene. Zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov."Trenčianske Teplice
SNP 154/71, 91451
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
RDB s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, zber odpadu."Moldava nad Bodvou
Budulovská 29, 04501
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o."Predaj odmasťovacích prípravkov a zariadenia, likvidácia odpadu."Vráble
Cintorínska 463, 95201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Karol Polakovič - KUKU"Poskytovanie služieb autobazára. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom."Trnava
Zelenečská 2724/5, 91701
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Domaša City Dobrá - Kvakovce, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, zber, likvidácia a zneškodňovanie odpadov."Kvakovce
Kvakovce 88, 09402
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným"Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel, autovrakovisko, šrotovisko. Spracovanie odpadového oleja a olejových filtrov, spracovanie čelných skiel z automobilov a ostatných skiel."Hanušovce nad Topľou
Železničiarska 6, 09431
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
STAFER, s.r.o."Zber a likvidácia odpadu. Nakladanie s nebezpečným tovarom."Michalovce
Priemyselná 7, 07101
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KOVOŠROT BELICA, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, výkup a spracovanie odpadu k ďalšiemu použitiu."Piešťany
Mlynská 8, 92101
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KDZ s.r.o."Sprostredkovanie obchodu - obchodná činnosť zameraná na: váhy, banské stroje, náhradné diely na vagóny a lokomotívy, žiaruvzdornú keramiku."Košice
Južná trieda 119, 04001
vyžiadajte si ponuky
Amitos consulting, s.r.o."Zber opotrebovaných pneumatík všetkých rozmerov."Bratislava
Kočánkova 1, 85104
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Svit"Zber a zneškodňovanie odpadov z domácností a firiem."Svit
Štúrova 87, 05921
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
ENVIROSAN spol. s r.o."Environmentálne poradenstvo a audit, príprava projektov, vodné a odpadové hospodárstvo."Banská Bystrica
Partizánska 97, 97467
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice"Zber, likvidačné práce a obchod s kovovým odpadom."Košice
Popradská 68, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Josef Prokop - PRODO"Likvidácia odpadu od firiem i fyzických osôb. Výkup drahých a farebných kovov."Praha
Růženínská 909/3, 14200
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EBA, s.r.o."Poskytovanie ekologických služieb. Dekontaminácie pôd, vôd a iných materiálov znečistených najmä ropnými uhľovodíkmi, zneškodňovanie a likvidácia odpadu."Bernolákovo
Senecká 10, 90027
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky