Zber a likvidácia odpadov - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Zber a likvidácia odpadov. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Zber a likvidácia odpadov

NázovO firmeSídloReferenciePonuky

ROPA, EKOLÓGIA s.r.o.
"Predaj,servis nádrži phm,výdajných stojanov,technológie ČS"Košice
Hraničná 27, 04017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

Brantner Fatra s.r.o.
"Spoločnosť poskytujúca služby v odpadovom hospodárstve..."Martin
ul. Robotnícka 20, 03601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

Ing. Henrich Rácz HERAC
"Výkup a recyklácia plastového odpadu ( PP polypropylén, PE polyetylén, PS polystyrén, PVC, PA polyamid, PC polykarbonát)."Nitra
Cabajska cesta 10, 94901
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

H + EKO, spol. s r.o., Košice
"Zber a spracovanie odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Recyklácia plastov. Zneškodňovanie ropných odpadov, kontaminovaných ropnými látkami."Košice
Spišské námestie 3, 04012
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky

AUREX, s.r.o. Prešov
"Výkup železného šrotu, farebných a drahých kovov, RTG filmov, papiera, použitých elektrických zariadení. Zber použitej elektroniky, bieliča a vývojky, PET fľaše, PE fólie a skla."Prešov
Radlinského 1, 08001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Bytče"Údržba komunikácií, starostlivosť o zeleň, služby v oblasti mestského rozhlasu, zber komunálneho odpadu."Bytča
Hlinická cesta 403, 01401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o."Preprava odpadov, triedenie separovaného odpadu, prevádzkovanie skládky odpadu."Bratislava
Svätoplukova 31, 82104
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
PROAGRO POPRAD, s.r.o."Dodávky technológií pre poľnohospodársky, mliekárensky, mäsospracujúci priemysel, navrhovanie stavieb a ich častí pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel."Poprad-Veľká Areál PD Družba
Ul. Na letisko 107, 05804
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
STAVEBNÁ RECYKLAČNÁ a KONZULTAČNÁ a.s."Skladovanie a manipulácia s odpadom. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie nekovového starého materiálu."Košice
Krivá 21/995, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
N-ADOVA, spol. s r.o."Dovoz a vykládka kafilerickej suroviny, triedenie suroviny, likvidácia nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu."Nitra
Krškanská 1, 94901
vyžiadajte si ponuky
EKOSERVIS, s.r.o. Humenné"Výroba organických hnojív, kompostov, zemín a organicko-biologických substrátov, zber a zneškodňovanie odpadov."Humenné
Kukorelliho 34, 06601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o."Poľnohospodárska výroba krmivových plodín a plodín určených na spracovanie v potravinárskom priemysle."Želovce
Krtíšska 296, 99106
vyžiadajte si ponuky
Pavol Masnica - TRIEMKOV"Preprava odpadov. Výkup, zber, spracovanie kovového odpadu, šrotu, farebných kovov, medi, hliníka, mosadze a bronzu."Košice
Jarmočná IV.2953 - 5/A, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EKOTUR, s.r.o."Nakladanie s odpadom, poradenstvo v životnom prostredí. Zneškodňovanie a odvoz nebezpečných odpadov."Martin
Sucháčkova 3, 03601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Recyclo, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz odpadu."Hrnčiarovce nad Parnou
Lávková 17, 91935
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SUNEX EAST, s.r.o."Spracovanie a nakladanie s odpadmi. Spracovanie a zber nebezpečných odpadov."Košice
Podnikateľská 11, 4017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Petr Türk"Čistenie skladovacích nádrží, cisterien, čerpacích staníc, vagónov, dekontaminácia priemyselných priestorov."Borotín
Borotín 78, 67937
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Martin Graclík - REKOV"Kovoobrábanie, plnenie nádob motorových vozidiel skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi."Bratislava - Rača
Oráčska 29, 83105
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MH ELIT, s.r.o."Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí."Lučenec
M. Rázusa 30, 98401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Fe-MARKT, spol. s r.o."Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel, autovrakovisko, šrotovisko. Zber starých vozidiel, odťahová služba, ekologické spracovanie starých vozidiel, predaj náhradných dielov."Turňa nad Bodvou
Železničná 185, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ"Autorizovaná firma na spracovanie starých áut - autovrakovisko a šrotovisko. Nákup, zber, predaj a úprava železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov."Novosad
Novosad 7, 07602
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AVANTGARDA spol. s r.o."Úprava a triedenie odpadov. Vykonávanie inžinierskych stavieb."Spišská Nová Ves
Predná Huta 15, 05201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Tenarry Slovakia s.r.o."Realizácia zberu a spracovania druhotných surovín."Bratislava
Ružová dolina 7, 82109
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Trenčianske Teplice"Čistenie kanalizácií, údržba a výsadba zelene. Zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov."Trenčianske Teplice
SNP 154/71, 91451
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
RDB s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, zber odpadu."Moldava nad Bodvou
Budulovská 29, 04501
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky