Zber a likvidácia odpadov - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Zber a likvidácia odpadov. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Zber a likvidácia odpadov

NázovO firmeSídloReferenciePonuky
Recyclo, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz odpadu."Hrnčiarovce nad Parnou
Lávková 17, 91935
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SUNEX EAST, s.r.o."Spracovanie a nakladanie s odpadmi. Spracovanie a zber nebezpečných odpadov."Košice
Podnikateľská 11, 4017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Petr Türk"Čistenie skladovacích nádrží, cisterien, čerpacích staníc, vagónov, dekontaminácia priemyselných priestorov."Borotín
Borotín 78, 67937
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Martin Graclík - REKOV"Kovoobrábanie, plnenie nádob motorových vozidiel skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi."Bratislava - Rača
Oráčska 29, 83105
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MH ELIT, s.r.o."Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí."Lučenec
M. Rázusa 30, 98401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Fe-MARKT, spol. s r.o."Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel, autovrakovisko, šrotovisko. Zber starých vozidiel, odťahová služba, ekologické spracovanie starých vozidiel, predaj náhradných dielov."Turňa nad Bodvou
Železničná 185, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ"Autorizovaná firma na spracovanie starých áut - autovrakovisko a šrotovisko. Nákup, zber, predaj a úprava železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov."Novosad
Novosad 7, 07602
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AVANTGARDA spol. s r.o."Úprava a triedenie odpadov. Vykonávanie inžinierskych stavieb."Spišská Nová Ves
Predná Huta 15, 05201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Tenarry Slovakia s.r.o."Realizácia zberu a spracovania druhotných surovín."Bratislava
Ružová dolina 7, 82109
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Trenčianske Teplice"Čistenie kanalizácií, údržba a výsadba zelene. Zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov."Trenčianske Teplice
SNP 154/71, 91451
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
RDB s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, zber odpadu."Moldava nad Bodvou
Budulovská 29, 04501
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o."Predaj odmasťovacích prípravkov a zariadenia, likvidácia odpadu."Vráble
Cintorínska 463, 95201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Karol Polakovič - KUKU"Poskytovanie služieb autobazára. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom."Trnava
Zelenečská 2724/5, 91701
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Domaša City Dobrá - Kvakovce, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, zber, likvidácia a zneškodňovanie odpadov."Kvakovce
Kvakovce 88, 09402
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Kaiser servis, spol. s r.o."Čistenie nádrží a kanalizácií. Poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia."Brno
Trnkova 111, 63200
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
BZENEX s.r.o."Vnútroštátna nákladná doprava, údržba ciest a komunikácií - letná a zimná."Bzenica
Bzenica 198, 96601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA"Údržba technických zariadení, verejného osvetlenia. Prevádzka, zber a triedenie separovaného zberu."Čadca
Podzávoz 284, 2201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica"Sprostredkovanie autorizovaného spracovania starých áut - autovrakovisko, šrotovisko. Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica."Banská Štiavnica
Šoltésovej 1, 96901
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Ing. Ladislav Čáky - EHP"Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia a ekológie, podnikateľské poradenstvo, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, vyčíslenie rizík a náhrad škôd."Vranov nad Topľou
Bernolákova 1015/11, 09301
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Eva Bičárová - Kovo - market"Triedenie kovového odpadu, železného šrotu a farebných kovov. Predaj hutného materiálu."Poprad
Hraničná 8, 05801
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
VEPOS, spol. s r.o."Údržba a prevádzka osvetlenia. Nakladanie s odpadmi, starostlivosť o zeleň, čistenie a údržba komunikácií."Nováky
Nám. SNP 25, 97271
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
FINEKOS, s.r.o."Suchá destilácia drevnej hmoty na drevné uhlie, podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi."Žilina
Pod Sadom 700/1, 01004
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
TIM SK s.r.o."Zber a recyklovanie odpadu mimo nebezpečných odpadov."Nová Baňa
Železničný rad 70, 96801
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SKK Slovakia, s. r. o."Zber a triedenie železného odpadu. Likvidácia starých technologických strojov a zariadení."Žilina
Bánovská cesta 6, 01001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby, príspevková organizácia mesta"Zber odpadu, asanačné práce. Údržba verejného osvetlenia, prevádzkovanie parkovísk."Bojnice
Rybníčky 172/6, 97201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky