Zber a likvidácia odpadov - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Zber a likvidácia odpadov. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Zber a likvidácia odpadov

NázovO firmeSídloReferenciePonuky
Technické služby mesta Trenčianske Teplice"Čistenie kanalizácií, údržba a výsadba zelene. Zber a zneškodňovanie komunálnych odpadov."Trenčianske Teplice
SNP 154/71, 91451
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
RDB s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, zber odpadu."Moldava nad Bodvou
Budulovská 29, 04501
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
QTS SLOVAKIA, spol. s r.o."Predaj odmasťovacích prípravkov a zariadenia, likvidácia odpadu."Vráble
Cintorínska 463, 95201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Karol Polakovič - KUKU"Poskytovanie služieb autobazára. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom."Trnava
Zelenečská 2724/5, 91701
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Domaša City Dobrá - Kvakovce, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom, zber, likvidácia a zneškodňovanie odpadov."Kvakovce
Kvakovce 88, 09402
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MAVEBA spoločnosť s ručením obmedzeným"Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel, autovrakovisko, šrotovisko. Spracovanie odpadového oleja a olejových filtrov, spracovanie čelných skiel z automobilov a ostatných skiel."Hanušovce nad Topľou
Železničiarska 6, 09431
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
STAFER, s.r.o."Zber a likvidácia odpadu. Nakladanie s nebezpečným tovarom."Michalovce
Priemyselná 7, 07101
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KOVOŠROT BELICA, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi - zber, výkup a spracovanie odpadu k ďalšiemu použitiu."Piešťany
Mlynská 8, 92101
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KDZ s.r.o."Sprostredkovanie obchodu - obchodná činnosť zameraná na: váhy, banské stroje, náhradné diely na vagóny a lokomotívy, žiaruvzdornú keramiku."Košice
Južná trieda 119, 04001
vyžiadajte si ponuky
Amitos consulting, s.r.o."Zber opotrebovaných pneumatík všetkých rozmerov."Bratislava
Kočánkova 1, 85104
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Svit"Zber a zneškodňovanie odpadov z domácností a firiem."Svit
Štúrova 87, 05921
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
ENVIROSAN spol. s r.o."Environmentálne poradenstvo a audit, príprava projektov, vodné a odpadové hospodárstvo."Banská Bystrica
Partizánska 97, 97467
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Kovoinvest, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice"Zber, likvidačné práce a obchod s kovovým odpadom."Košice
Popradská 68, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Josef Prokop - PRODO"Likvidácia odpadu od firiem i fyzických osôb. Výkup drahých a farebných kovov."Praha
Růženínská 909/3, 14200
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
TIM SK s.r.o."Zber a recyklovanie odpadu mimo nebezpečných odpadov."Nová Baňa
Železničný rad 70, 96801
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SKK Slovakia, s. r. o."Zber a triedenie železného odpadu. Likvidácia starých technologických strojov a zariadení."Žilina
Bánovská cesta 6, 01001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby, príspevková organizácia mesta"Zber odpadu, asanačné práce. Údržba verejného osvetlenia, prevádzkovanie parkovísk."Bojnice
Rybníčky 172/6, 97201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
INSA, s.r.o."Zber použitých prenosných akumulátorov a batérií."Sereď
Niklová ul., 92601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
PEGASUS FACTORIA spol. s r.o."Odber a likvidácia použitých ionizačných hlásičov obsahujúcich rádioaktívny izotop."Bratislava
Ilkovičova 3, 81119
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SING Galanta, spol. s r.o."Zber, likvidácia a zneškodňovanie odpadov. Ekologicko-inžinierske činnosti."Galanta
Matúškovská 882, 92401
vyžiadajte si ponuky
ESO PS, s.r.o."Nakladanie s komunálnym a nebezpečným odpadom."Hliník nad Hronom
Pekárenská 10, 96601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KOSIT a.s."Čistenie a údržba komunikácií, spaľovňa odpadu. Zber a zneškodnenie komunálneho odpadu."Košice
Rastislavova 98, 04346
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Sierra Enterprises s.r.o."Likvidácia nebezpečného odpadu. Vŕtanie studní, čistenie lapačov oleja a tukov, geologické práce, hydrogeológia."Lučenec
Fiľakovská cesta 285, 98401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EKOVER, spol. s r.o."Zber, nakladanie a spracovanie odpadu. Výroba kompostu a jeho predaj."Spišské Vlachy
Okolie 16, 05361
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
FECUPRAL, spol. s r.o."Zber a triedenie odpadov ako aj likvidácia nebezpečných odpadov."Veľký Šariš
Ľ. Štúra 17, 08221
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky