Zber a likvidácia odpadov - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Zber a likvidácia odpadov. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Zber a likvidácia odpadov

NázovO firmeSídloReferenciePonuky
Josef Prokop - PRODO"Likvidácia odpadu od firiem i fyzických osôb. Výkup drahých a farebných kovov."Praha
Růženínská 909/3, 14200
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EBA, s.r.o."Poskytovanie ekologických služieb. Dekontaminácie pôd, vôd a iných materiálov znečistených najmä ropnými uhľovodíkmi, zneškodňovanie a likvidácia odpadu."Bernolákovo
Senecká 10, 90027
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
METAL SERVIS Recycling s.r.o."Zber a zneškodňovanie odpadov a šrotu."Banská Bystrica
Robotnícka 10, 97401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby mesta Bytče"Údržba komunikácií, starostlivosť o zeleň, služby v oblasti mestského rozhlasu, zber komunálneho odpadu."Bytča
Hlinická cesta 403, 01401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
.A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o."Preprava odpadov, triedenie separovaného odpadu, prevádzkovanie skládky odpadu."Bratislava
Svätoplukova 31, 82104
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
PROAGRO POPRAD, s.r.o."Dodávky technológií pre poľnohospodársky, mliekárensky, mäsospracujúci priemysel, navrhovanie stavieb a ich častí pre poľnohospodárstvo, potravinársky priemysel."Poprad-Veľká Areál PD Družba
Ul. Na letisko 107, 05804
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
STAVEBNÁ RECYKLAČNÁ a KONZULTAČNÁ a.s."Skladovanie a manipulácia s odpadom. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie nekovového starého materiálu."Košice
Krivá 21/995, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
N-ADOVA, spol. s r.o."Dovoz a vykládka kafilerickej suroviny, triedenie suroviny, likvidácia nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu."Nitra
Krškanská 1, 94901
vyžiadajte si ponuky
EKOSERVIS, s.r.o. Humenné"Výroba organických hnojív, kompostov, zemín a organicko-biologických substrátov, zber a zneškodňovanie odpadov."Humenné
Kukorelliho 34, 06601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o."Poľnohospodárska výroba krmivových plodín a plodín určených na spracovanie v potravinárskom priemysle."Želovce
Krtíšska 296, 99106
vyžiadajte si ponuky
Pavol Masnica - TRIEMKOV"Preprava odpadov. Výkup, zber, spracovanie kovového odpadu, šrotu, farebných kovov, medi, hliníka, mosadze a bronzu."Košice
Jarmočná IV.2953 - 5/A, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EKOTUR, s.r.o."Nakladanie s odpadom, poradenstvo v životnom prostredí. Zneškodňovanie a odvoz nebezpečných odpadov."Martin
Sucháčkova 3, 03601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Recyclo, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz odpadu."Hrnčiarovce nad Parnou
Lávková 17, 91935
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SUNEX EAST, s.r.o."Spracovanie a nakladanie s odpadmi. Spracovanie a zber nebezpečných odpadov."Košice
Podnikateľská 11, 4017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
CWT s.r.o."Manipulácia s nebezpečným materiálom a odpadom."Bratislava
Kolískova 12, 84105
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SLUŽBY MESTA TISOVEC, s.r.o."Údržba verejného osvetlenia, mestských komunikácií a zelene."Tisovec
Francisciho 818, 98061
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
K & K service, spol. s r.o."Odvoz a likvidácia odpadu, údržba, upratovacie a výškové práce."Bratislava
Hálkova 11, 83289
vyžiadajte si ponuky
Igor Mušinka - SNAP"Služby v oblasti nakladania s odpadmi - skládky odpadu."Ľubotice
Bardejovská 38, 08006
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Marius Pedersen, a.s."Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov."Trenčín
Súvoz 1, 91250
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
TP SLOVENSKO s.r.o."Výroba výrobkov z plastov. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie druhových surovín."Čab
Čab 417, 95124
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KARLA spol. s r.o."Predaj hutného materiálu, oceľových plechov, výroba hydraulických valcov pre ťažobnú mechanizáciu. Výkup kovových odpadov a ich spracovanie."Bruntál
Zahradní 881/32, 79201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
LIMAX METAL, spol. s r.o."Odvoz, zber a likvidácia odpadu, zber kovového odpadu."Zvolen
V.P. Tótha 17, 96001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Kaiser servis, spol. s r.o."Čistenie nádrží a kanalizácií. Poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia."Brno
Trnkova 111, 63200
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
BZENEX s.r.o."Vnútroštátna nákladná doprava, údržba ciest a komunikácií - letná a zimná."Bzenica
Bzenica 198, 96601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA"Údržba technických zariadení, verejného osvetlenia. Prevádzka, zber a triedenie separovaného zberu."Čadca
Podzávoz 284, 2201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky