Zber a likvidácia odpadov - firmy

Na tomto mieste si môžete prezrieť zoznam firiem dodávajúcich Zber a likvidácia odpadov. Kliknutím na názov firmy sa dostanete na stránku jej firemného profilu.

Vyžiadajte si cenové ponuky na:

Zber a likvidácia odpadov

NázovO firmeSídloReferenciePonuky
STAVEBNÁ RECYKLAČNÁ a KONZULTAČNÁ a.s."Skladovanie a manipulácia s odpadom. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie nekovového starého materiálu."Košice
Krivá 21/995, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
N-ADOVA, spol. s r.o."Dovoz a vykládka kafilerickej suroviny, triedenie suroviny, likvidácia nebezpečných odpadov živočíšneho pôvodu."Nitra
Krškanská 1, 94901
vyžiadajte si ponuky
EKOSERVIS, s.r.o. Humenné"Výroba organických hnojív, kompostov, zemín a organicko-biologických substrátov, zber a zneškodňovanie odpadov."Humenné
Kukorelliho 34, 06601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AGROSPOL ŽELOVCE, s.r.o."Poľnohospodárska výroba krmivových plodín a plodín určených na spracovanie v potravinárskom priemysle."Želovce
Krtíšska 296, 99106
vyžiadajte si ponuky
Pavol Masnica - TRIEMKOV"Preprava odpadov. Výkup, zber, spracovanie kovového odpadu, šrotu, farebných kovov, medi, hliníka, mosadze a bronzu."Košice
Jarmočná IV.2953 - 5/A, 04001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
EKOTUR, s.r.o."Nakladanie s odpadom, poradenstvo v životnom prostredí. Zneškodňovanie a odvoz nebezpečných odpadov."Martin
Sucháčkova 3, 03601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Recyclo, s.r.o."Podnikanie v oblasti nakladania s odpadom - odvoz odpadu."Hrnčiarovce nad Parnou
Lávková 17, 91935
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
SUNEX EAST, s.r.o."Spracovanie a nakladanie s odpadmi. Spracovanie a zber nebezpečných odpadov."Košice
Podnikateľská 11, 4017
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Petr Türk"Čistenie skladovacích nádrží, cisterien, čerpacích staníc, vagónov, dekontaminácia priemyselných priestorov."Borotín
Borotín 78, 67937
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Martin Graclík - REKOV"Kovoobrábanie, plnenie nádob motorových vozidiel skvapalnenými uhľovodíkovými plynmi."Bratislava - Rača
Oráčska 29, 83105
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MH ELIT, s.r.o."Prekladateľstvo a tlmočníctvo. Prenájom nehnuteľností a hnuteľných vecí."Lučenec
M. Rázusa 30, 98401
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Fe-MARKT, spol. s r.o."Autorizovaná firma na spracovanie starých vozidiel, autovrakovisko, šrotovisko. Zber starých vozidiel, odťahová služba, ekologické spracovanie starých vozidiel, predaj náhradných dielov."Turňa nad Bodvou
Železničná 185, 04011
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Jozef Figeľ - KOV-NZPÚ"Autorizovaná firma na spracovanie starých áut - autovrakovisko a šrotovisko. Nákup, zber, predaj a úprava železného šrotu, farebných kovov, papiera a plastov."Novosad
Novosad 7, 07602
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
AVANTGARDA spol. s r.o."Úprava a triedenie odpadov. Vykonávanie inžinierskych stavieb."Spišská Nová Ves
Predná Huta 15, 05201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Marius Pedersen, a.s."Preprava a zneškodňovanie komunálneho odpadu, priemyselných a nebezpečných odpadov."Trenčín
Súvoz 1, 91250
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
TP SLOVENSKO s.r.o."Výroba výrobkov z plastov. Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, spracovanie druhových surovín."Čab
Čab 417, 95124
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
KARLA spol. s r.o."Predaj hutného materiálu, oceľových plechov, výroba hydraulických valcov pre ťažobnú mechanizáciu. Výkup kovových odpadov a ich spracovanie."Bruntál
Zahradní 881/32, 79201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
LIMAX METAL, spol. s r.o."Odvoz, zber a likvidácia odpadu, zber kovového odpadu."Zvolen
V.P. Tótha 17, 96001
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Kaiser servis, spol. s r.o."Čistenie nádrží a kanalizácií. Poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi a ochrany životného prostredia."Brno
Trnkova 111, 63200
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
BZENEX s.r.o."Vnútroštátna nákladná doprava, údržba ciest a komunikácií - letná a zimná."Bzenica
Bzenica 198, 96601
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
MESTSKÝ PODNIK SLUŽIEB ČADCA"Údržba technických zariadení, verejného osvetlenia. Prevádzka, zber a triedenie separovaného zberu."Čadca
Podzávoz 284, 2201
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica"Sprostredkovanie autorizovaného spracovania starých áut - autovrakovisko, šrotovisko. Zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obyvateľov mesta Banská Štiavnica."Banská Štiavnica
Šoltésovej 1, 96901
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Ing. Ladislav Čáky - EHP"Poradenstvo a služby v oblasti životného prostredia a ekológie, podnikateľské poradenstvo, podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom, vyčíslenie rizík a náhrad škôd."Vranov nad Topľou
Bernolákova 1015/11, 09301
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
Eva Bičárová - Kovo - market"Triedenie kovového odpadu, železného šrotu a farebných kovov. Predaj hutného materiálu."Poprad
Hraničná 8, 05801
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky
VEPOS, spol. s r.o."Údržba a prevádzka osvetlenia. Nakladanie s odpadmi, starostlivosť o zeleň, čistenie a údržba komunikácií."Nováky
Nám. SNP 25, 97271
pozrieť referencievyžiadajte si ponuky